KASTAMONU SİVİL TOPLUM ÇATISI KASTAMONU KONFEDERASYONU

KASTAMONU SİVİL TOPLUM ÇATISI KASTAMONU KONFEDERASYONU

Kastamonu sivil toplum yapısının çatısı oluşturuldu. Bu gün hazırda bulunan federasyon örgütlenmesini oluşturmuş altı Kastamonu sivil toplum yapısı KASTAMONU KONFEDERASYONU (KASKON) çatısı altında birleşerek yıllardan beri bir türlü oluşturulamayan birlikteliği sağlamışlardır.

Özellikle İstanbul da kurulu bulunan Kastamonu dernekleri tabanda köy dernekçiliğini yaygınlaştırarak ortak paydası hısım akraba olan aynı köyün insanlarını bir araya getiren köy derneklerini kurup, İlçe federasyonlarının temellerini oluşturmuşlardır.

Mevcut köy dernekleri kendi ilçe dernekleri ile birlikte ilçe federasyonlarını oluşturarak da İl dernekler Konfederasyonunun temelini atmış oldular. Bu sürecin sonunda federasyonlaşma sürecini tamamlayan altı sivil toplum yapısı İstanbul da ki bir buçuk milyonu aşkın Kastamonuluları çatısı altında güçlü bir örgütsel yapı ile toplamak hedefi doğrultusunda bir araya geldiler.

            KASTAMONU DERNEKLER FEDERASYONU
            ARAÇ DERNEKLER FEDERASYONU
            TOSYA DERNEKLER FEDERASYONU
            HANÖNÜ DERNEKLER FEDERASYONU
            DOĞANYURT DERNEKLER FEDERASYONU ve
            DEVREKÂNİ DERNEKLER FEDERASYONU

bir araya gelerek KASTAMONU KONFEDERASYONU (KASKON)`NUN kurucusu olmuşlardır. Kısa süre önce kuruluşunu tamamlayan ve kuruluş çalışmaları hızla devam eden;

            PINARBAŞI DERNEKLER FEDERASYONU
            AZDAVAY DERNEKLER FEDERASYONU
            CİDE DERNEKLER FEDERASYONU
            TAŞKÖPRÜ DERNEKLER FEDERASYONU
            BOZKURT DERNEKLER FEDERASYONU
           İNEBOLU DERNEKLER FEDERASYONU da bu konfederasyonun dahilinde yerlerini alarak bu çatının altında tek ses olma yönündeki kararlılıklarını ifade etmişlerdir.

Etkin bir şekilde örgütlenerek, bireysel ve toplumsal farkındalığı arttırıp sivil toplum yararına ciddi projeler üretmek; Kastamonuluların hem yaşadıkları kentte sosyal ve siyasal güçlerini ortaya koyacakları hem de ortak paydaları olan Kastamonu yararına yapılacak çalışmalarda etkin bir lobi çalışmasını ortaya koymak amacı ile KASTAMONU KONFEDERASYONU çatısı altında birleşilmiştir.

Bu gün artık, KASKON; bütün üye dernek ve federasyonların mutabakatı ile birlik beraberliği sağlayan tek çatıdır.

KASKON, Kastamonu ve Kastamonuluların menfaatleri için yetki kullanabilecek ve hesap sorabilecek /sorulabilecek en büyük sivil güç merkezidir.

KASKON’ DA üye dernek yöneticilerinin ve delegelerinin tüm görüş ve düşünceleri ile temsil edilme, söz söyleme, hesap sorma hak ve yetkisi vardır.

 KASKON’ un tüzük yapısı ve tabana dayalı kuruluş şekli derneklere heyecan, rekabet ve daha kaliteli bir çalışma ortamı ve faaliyet konuları getirecektir.

KASKON, Kastamonulu olmanın bilincini, manevi ve kültürel değerlerini, Kastamonu’nun doğal ve tarihsel değerlerini tüm dünya ya anlatmak ve milli mücadeledeki yerini gelecek nesillere taşıyabilme adına, Türkiye Cumhuriyetinin tüm kazanımlarını korumak bilinci ile çalışmalar yapmayı vizyonunun önemli bir ekseni olarak görmektedir. Bu amaçla doğal hayatın vaz geçilmez bir gerçeği olan canlıları değil, Şehit Şerife Bacı’yı amblem olarak tescil ettirerek duruşunu ve gerçek Kastamonulu kimliğini bir kez daha ortaya koymaktadır.

KASKON bugüne kadar yapılan dernek faaliyetlerinin, bundan sonra da devam etmesine yardım edecek, hiçbir dernek faaliyetine mani olmayacak, aksine vizyonu dahilinde ki tüm faaliyetleri teşvik etmeyi asıl misyonu olarak kabul edecektir.

Kastamonu dernekçiliğinin en büyük zirvesi olan KASKON dahilinde yer alan tüm dernekler, üyelerine bunun ayrıcalığını ve toplumsal dayanışmanın artılarını büyük bir mutlulukla yansıtacaklardır.
Örgütlü ve güçlü bir Kastamonu sivil toplumu için tüm hemşerilerimizi KASKON çatısında buluşmaya davet ediyoruz.