Komiteler

 • STRATEJİ KOMİTESİ

 • MALİ KAYNAK YARATMA KOMİTESİ

 • KASTAMONU AKADEMİ KOMİTESİ

 • KASTAMONU FESTİVALİ

 • ÜYE DERNEKLER VE YÖNETİMLERİ İLE İLETİŞİM KOMİTESİ

 • BASIN & TANITIM & ETKİNLİKLER KOMİTESİ

 • İŞ DÜNYASI İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ KOMİTESİ

 • İSTİHDAM YARATMA KOMİTESİ

 • ÖĞRENCİLER İLE İLİŞKİLER VE BURS KOMİTESİ

 • LOGOLU ÜRÜN SATIŞ & TEDARİK KOMİTESİ

 • GENÇLİK KOLLARI KOMİTESİ

 • KADIN KOLLARI KOMİTESİ

 • ÇEVRE KOMİTESİ

 • SOSYAL TESİS KURMA KOMİTESİ