Hanönü

TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI

İlçemiz yerleşim yeri olarak Kızılırmak’ ın bir kolu olan Gökırmak Vadisi üzerinde kurulmuştur. Hanönü ismini ise İlçemizde bulunan tarihi Han’dan almıştır. İlçemiz tarih boyunca değişik uygarlıkların kurulup yok olduğu bir bölgede yer almıştır. Bunlardan en önemli kavimler ise Kaşgarlar, Hititler, Paflagonyalılar, Romalılar, Lidyalılar, Pontuslar, Bizanslılar, Candaroğulları devri gibi. Roma ve Bizans çağına ait iskân yeri ve yerleşme bölgelerinin en önemlilerinden biridir.

1957 yıllarında Adliye teşkilatı kurulmuş ve birkaç yıl içersinde faaliyetine son verilmiştir. Önce Bucak Müdürlüğü kaldırılmış daha sonrada Nüfus Memurluğu kaldırılmış olup, Hanönü Bucağından Köy Muhtarlığı haline getirilmiştir. 30 Aralık 1988 tarihinde Kastamonu İli Taşköprü İlçesi Gökçeağaç Bucağı’na bağlı Hanönü Köyünde Hanönü ismiyle Belediye kurulması 1580 sayılı Kanun’ un 7469 sayılı Kanun’ la değişik 7 ’ nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Hanönü Kasabası Merkez olmak üzere 3644 Sayılı 130 İlçe Kurulması Hakkında Kanun’la Kastamonu İlimizde Hanönü adıyla İlçe kurulmuştur. İlçemizin kuruluş tarihi 20 Mayıs 1990dır.

İlçemiz Kastamonu İli’ne 72 km. uzaklıktadır. Doğusunda Sinop İli’ne bağlı Boyabat İlçesi, Batısında Taşköprü, Kuzeyinde Ayancık İlçesi, Güneyi ise kısmen Boyabat ve Taşköprü İlçesinin sınırları ile çevrilidir.

            İl topraklarının en doğu ucunda yer alan İlçemizin rakımı 415 metredir.  20 Köyü ile 490 km2 lik alana yayılan İlçe Kastamonu’yu Sinop ve Samsun’a bağlayan devlet Karayolu üzerinde yer alır.

İlçenin nüfus varlığının gelişmemesinin en önemli nedeni dışarı İllere olan göçtür. Bu İllerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir gelmektedir.

NÜFUS DURUMU:

İlçemizin 2.451 ilçe merkezi, 3.094 Köyler olmak üzere toplam 5.545 nüfusu bulunmaktadır. İlçe Nüfus Müdürlüğü Hükümet Konağı’nın 3.ncü katında 1 Müdür, 2 V.H.K.İşletmeni (1’i geçici görevli)  ile nüfus hizmetleri yürütülmektedir.

Bu verilere göre ilçe nüfusunun % 51,1’ i Kadın, %48,9’u erkektir. Nüfus artış hızı 2004 yılında 0,0069 olarak gerçekleşmiştir.

            İlçemiz 3 mahalle 20 köy ile birlikte 23 idari birimden oluşmaktadır.23 idari birime ait 41 nüfus aile kütüğünde 42.540 kişi kayıtlı bulunmaktadır.

            2004 yılında bilgi işlem ortamındaki 6.345 evlenme geldi/gitti bilgileri eksik kaydın 3.158 adedinin eksikliği giderilmiştir. Geriye kalan 3.187 kaydın işlemi 15.05.2005 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Ayrıca naklen geldi/gitti bilgileri eksik 1.010 kaydın işlemleri de düzeltilmiştir. 

ULAŞIM:

İlçemiz PTT Şubesi olarak yürütülen hizmetler 1991 yılında ilçe oluşu ile birlikte müdürlüğe dönüştürülmüştür. PTT Merkezi Boyabat Caddesi üzerinde kendi hizmet binasında görevini ifa etmektedir. İlçemiz 1500 kapasitelik oto santrali ile birlikte beslenmekte Küreçayı, Yeniboyundurcak, Yenice ve Gökbelen köylerinde 250 kapasitelik santrallerden yararlanılmaktadır.

02.08.2004 tarihinde PTT merkezinde kurulan otomasyon sistemi sayesinde on-line hizmet verilmektedir.

İDARİ DURUM:

İdari Yönden Hanönü İlçesinin 3 mahalle ve 20 köyü olmak üzere toplam 23 idari birim bulunmaktadır.

Mahallelerin isimleri:   Merkez Mahallesi, Gelinbükü Mahallesi,  Vakıfgeymene Mahallesi

Köylerin isimleri:

Akçasu, Aşağıçakırçay, Bağdere, Bölükyazı, Çaybaşı, Demircimüezzin, Gökbelen, Gökçeağaç, Halkabük, Hocavakıf, Kavak, Kayabaşı, Küreçayı, Sarıalan, Sirke, Yeniboyundurcak, Yenice, Yılanlı, Yukarıçakırçay, Yeniköy

SOSYAL DURUM:

İlçemizin güneyinden geçen Gökırmak boyunca yaz aylarında tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır. İlçe çevresinde yayla turizmine elverişli alanlar mevcut olup, yayla ve av turizmine önem verilmelidir. İlçemizde Sanayi bölgesi bulunmadığından geniş iş sahaları yoktur. Halk geçimini çiftçilikle sağlamakta olup, şekerpancarı ve sarımsak,  tahıl bitkilerinden buğday, arpa ve yem bitkileri ekimi yapılmaktadır.

SAĞLIK

Hanönü Merkez Sağlık Ocağı tabibliğinin 2005 yılı 6 aylık çalışma programı aşağıya çıkarılmıştır.

            Tabipliğimizde 1’i sözleşmeli olmak üzere 2 doktor, 3 sağlık memuru 1’i sözleşmeli, 5 hemşire 3’ü sözleşmeli, 1 Laboratuvar Teknisyeni, 3 ebe, 1 Memur, 3 Şoför ve 3 hizmetli Personel ile sağlık hizmetlerini sürdürmüştür. Araç olarak 4 adet Ambulans 1 tanesi Özel İdare Müdürlüğünce alınarak Kaymakamlık Makamına tahsis edilmiştir.1 Adet Kartal binek oto mevcuttur.(Land Rower Ambulans geçici olarak Sağlık Müdürlüğü tarafından alınmıştır.

            Sağlık Ocağı Tabibliğinde Temel Sağlık Hizmetleri dışında yine aylık programlar dahilinde hava şartlarına uygun olduğu dönemlerde periyodik olarak bütün köy ve mahallelere mevcut araçlarla gidilerek Gebe izlenimi, Gebe tespiti, Bebek izleme, bebek tespiti ve zorunlu aşılarla birlikte bahar aylarında bahar aylarının yaklaşması ve özellikle yaz aylarında sineklenmeye karşı vatandaşlarımıza hayvan gübrelerinin etrafa taşmaması hususunda uyarılarak köylerde çevrenin temiz kalması gerektiği açıklanmaktadır.

KÜLTÜR VE TURİZM

HAN’IN TARİHİ:

Tarihi Han Moloz taşından Horasandan yapılmıştır. 3.50 x 1.50 ebadında olan giriş yerine tamamen kaybetmiştir. Yuvarlak kemerli kapısından içeri girince 4 adet paye bulunmaktadır. Dört köşe olan bu payelerin alt kısımları kesme taştan üst tarafları da enli tuğlalardan yapılmıştır. Tavanlar bir nevi tekne tonozludur. Pencereleri harap olmuştur. Han ’ ın boyu 20.50 eni 11.00 metre, yüksekliği 3.50 metredir. Duvar kalınlıkları birer metredir.

            1848 ’ de burasını ziyaret eden Chankykoff bunun eski bir Kervansaray olduğunu yazmıştır. 1810 ’ da Sinop’ ta Fransız Konsolosu bulunan P.F.  FOURCAD Binanın üç hücreli bir Kilise olduğunu ve JÜSTİNİEN tarafından yaptırıldığını bilahare Türkler tarafından Kervansaray olarak kullanıldığını yazar.

SARAY GÖLÜ MESİRE YERİ: 

İlçemiz Gökçeağaç Köyü yaylasında bulunmakta olup, İlçemize yaklaşık 25 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Bir rivayete göre eski tarihlerde burada bir saray bulunduğu ve Ermenilerin bu bölgede yaşadıkları belirtilmektedir. Günümüzde yaz aylarında çok güzel bir mesire yeridir.

Geniş Bilgi İçin : http://www.hanonu.gov.tr