Abana

TARİHİ VE COĞRAFYA

Abana’nın tarihçesi M.Ö. 20.yüzyıl öncesine değin uzanmaktadır. Tarihteki en eski adı Abonou Teikhes; Abonou Hisarı, Aben Hisarı anlamına gelmektedir. Sözcüğün (na) ile bitişinden yola çıkılarak, Abana adının M.Ö. 2000 yılının en yaygın dili olan Anadolu Luwi dilinden geldiği sanılmaktadır.

“Paflagonya “ tarihinde, Kastamonu”nun en eski yerleşim yeri olarak, İlçenin doğusundaki Hacı veli Köyü olduğu belirtilmektedir. İlçede sırası ile Danişmentliler, Selçuklular ve Candaroğulları hâkimiyet kurmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu devrinde Yıldırım Bayazıd’a konaklık etmiş, bölgenin bir parçası olmuştur. Danişment devrini yaşamış, Selçuklu Valilerinin idaresine sahne olmuş, Candarlı Sacettin Paşa tarafından istila edilmiş, Yıldırım Beyazıd ‘e konaklık etmiş bir bölgenin parçası olan Hacı veli diye anılan 2 Km doğusundaki yerleşim yerinin zamanla boşalması sonucu meydana gelmiştir. Eski bir yerleşim yeri olan Abana 1871 yılında nahiye olmuştur. Daha sonra 1945 yılında ilçe yapılmıştır. Sekiz yıl sonra, 21 Aralık 1953’te, Abana kaza merkezi 6203 Sayılı kanunla Bozkurt’a nakledilmiştir. Daha sonra 1955 yılında belediye teşkilatı kaldırılmıştır.

Anayasa Mahkemesinin 27.06.1967 tarihinde bu kanunun tümünü iptal etmesi ile 1968 yılında Abana tekrar ilçe olmuştur. İlçenin Karadeniz’e olan toplam sahil şeridi 11 Km olup, olup, yüzölçümü 33 Km2`dir. İlçenin en yüksek yeri 300 mt. Rakımlıdır İlçemizin 33 Km2 lik yüzölçümünün büyük bir ölümü, orman(kestane, çam, meşe)fundalık, çalılık, kayalık meskûn saha şeklindedir. Batısında Ezine ve İlişi, doğusunda Hacıveli ve Kuğu çayları dik yamaçları ve kanyonları geçerek Abana çevresinde denizle buluşurlar.

İlçenin doğusu Çatalzeytin ilçesi, Güney ve batısında Bozkurt İlçesi ile sınır komşudur. Kuzeyi ise Karadeniz ile çevrilidir.

 

           NÜFUS DURUMU: 

2004 yılı sonu itibariyle istatistiksel nüfus toplamı,13.112 olup, bunlardan 5.040 adedi şehir,8.072 köy nüfusudur. Şehir nüfusunun 2.568’i kadın, 2.472 ‘si erkek, köy nüfusunun 4.106’i kadın,3.962’si erkektir. Buna göre İlçemizde kadın nüfus oranı % 50,9,erkek nüfus oranı % 49,1’dir.

 

İDARİ DURUM:

İlçemizin,1 belediyesi, 5 mahalle ve 10 köyü vardır. Köylerimizin, İlçe merkezine uzaklığı 5–14 Km arasında değişmektedir. Köylerimiz, coğrafi bakımdan meyilli ve engebeli bir arazi üzerine kurulmuş olup, 5–6 hanenin oluşturduğu, birkaç mahalleden meydana gelen dağınık bir köy yapısını arz eder. Bu dağınıklık ise kamu hizmetlerinin ulaştırılması açısından güç olmaktadır.

İlçemizde,  Askerlik Şubesi Başkanlığı ve Tarım Kredi Kooperatifi yoktur. Diğer Kurum ve kuruluşlar mevcut olup, sadece Ziraat Bankası Şubesi bulunmaktadır. İlçe Emniyet Amirliği 01.05.2000 tarihinde kurulmuş olup, 2002 yılı şubat ayında kendi binasında hizmet vermeye başlamıştır. Kaymakamlığımız bünyesinde, Yazı İşleri Müdürü, V.H.K. İşletmeni, Şoför, hizmetli, S.Y.D.Vakfı muhasibi olmak üzere birer kişi görev yapmaktadır. Kaymakamlık bünyesinde Dernekler Bürosu, İnsan Hakları Kurulu, Bilgi Edinme Birimi, Tüketici Hakem Heyeti iş ve işlemleri de yürütülmektedir. Tüm birimlere ADLS Internet bağlantısı 2004 yılı içinde yapılmıştır.

 

SOSYAL DURUM:

İlçemizde gelir kaynaklarının sınırlı olması, sanayi ve diğer istihdam yaratıcı yatırımların bulunmayışı nedeniyle, genç nüfus başta olmak üzere, halkın büyük çoğunluğu İstanbul gibi büyük şehirlere göç etmiştir. İlçede yaşayan halkın büyük bir kesimi çalışan memur, işçi ve emeklidir. Tarım ve hayvancılık gelişmemiştir. Balıkçılıkla geçinen az miktarda aile mevcuttur. Aile ihtiyaçlarına yönelik sebze ve meyve üretimi ve sınırlı sayıda seracılık yapılmaktadır. İlçemizdeki Motorsan Elektrik Motor Fabrikasında çalışan 204 işçinin bir bölümü ilçe halkındandır. Bayramlarda, özellikle yaz aylarında olmak üzere Temmuz ve Ağustos aylarında nüfus en az 5–6 kat artmaktadır.

İlçe Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfınca; Sosyal Riski Azaltma Projeleri kapsamında çeşitli projeler hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bunlardan en önemlisi, Bağlık mahallesinde bulunan KARABALÇIK MAĞARASI’nın tanıtımı ve turizme kazandırılması ile ilgili olan çalışmadır. Bu proje ile geçici olarak 10 kişi istihdam edilecek ve tanınmayan mağara Bölge turizmine bir ivme kazandıracaktır.

İlçemiz Karadeniz sahilindeki 11 Km.lik kıyı sahilinin 7 Km si tabi kumsal olup, denize girme açısından elverişlidir. İlçede Turizm’e büyük önem verilmektedir. Temmuz ayı sonunda düzenlenmekte olan Deniz şenlikleri halkı İlçemize toplamaktadır. Yazlık pek çok pansiyon mevcuttur. İlçemizde yazlık olarak faaliyet gösteren müzikli çay bahçesi ve cafe açılmaktadır. Çeşitli meslek gruplarında, Esnaf Sanatkârlar Odasına kayıtlı 213 üye mevcudu bulup,167 üye faaldir. Şoförler odasına kayıtlı 199 üyenin 132 si faal üyedir.

İlçemizde spor faaliyetleri için Futbol sahası için çim ve halı saha, tenis sahası, basketbol ve voleybol sahası mevcuttur.

 

SAĞLIK

İlçemizde bulunan Devlet Hastanesi 50 yatak (fiili 25)kapasiteli olup, Toplam 31 personel mevcudu bulunmaktadır. Hizmet binası kaloriferlidir.

Abana Devlet Hastanesinde,100-MA`lık 1 röntgen cihazı, EKG cihazı, Ultrasyon Cihazı ve Laboratuar cihazları, diş ünitesi mevcuttur. 2004 yılı içinde 71 kw.jenaratör alınmıştır.Kan sayım cihazı ameliyathane mevcut olup, cerrah bulunmamaktadır.

Yıllık poliklinik sayısı; 18.969 kişi, Yıllık hastanede yatan hasta sayısı;238,çekilen röntgen ve grafikler;2100, kan ve idrar tahlil sayısı 4304 adettir. Çekilen E.K.G. sayısı; 871 ‘dür. 2 adat faal ambulans bulunmaktadır. l tanesi arızalı bir tanesi faaldir.1 adet kartal marka taksi hizmet otosu ise Sağlık Ocağı işlerinde de kullanılmaktadır.

İlçemiz Sağlık Ocağı Tabipliğinde;1 doktor,1 Ebe, 1 hemşire, 1 Çevre Sağlık teknisyeni, 1 Hizmetli görev yapmaktadır. 4 lojmanından 3 ‘nde personel oturmaktadır. Resmi oto Devlet Hastanesi hizmetlerinde de kullanılmaktadır. Hizmet Binası kaloriferlidir.

Sağlık ocağı Tabipliğinde, 2004 yılı içindeki Poliklinik sayısı;1865, Sevk; 286,defin ruhsatı; 2, Adli rapor sayısı; 0, Klasik otopsi sayısı; 0, Şüpheli ısırık sayısı; 13, Aşılanan kişi sayısı:13, 15-49 yaş  kadın sayısı;511 dır. Bebek sayısı. 43,Çocuk sayısı 149 Gebe sayısı;6 Kızamık: 32, Tetanoz 1;29, Tetanoz 2; 29, tetanoz 3 6 olup, diğer aşılarda 303 kişi aşılanmıştır. Klor ölçümü;198, Esnaf denetimleri belirli aralıklarla yapılmaktadır. Esnafların yılda 2 defa portör muayeneleri ve akciğer grafisi muayeneleri yaptırılmaktadır. Göynükler Köyü, Elmaçukuru Köyü, Denizbükü Köylerinde Sağlık evi bulunmakta olup, personeli yoktur.

 

ULAŞTIRMA

İlçemizin İle uzaklığı 100 km.dir. Ulaşım Abana-Bozkurt-Devrekani, Kastamonu Devlet karayolundan yapılmaktadır. Coğrafi yapı nedeniyle yollar inişli ve yokuşlu olmakla birlikte büyük bölümü sert virajlardan ibarettir. Yaralıgöz mevkisinin yüksek rakımı sebebiyle kışın kar ve buzlanma meydana gelmektedir. İlçemizden her gün, günün belirli saatlerinde İl ve komşu İlçelere karşılıklı minibüs seferleri sayesinde ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca İstanbul’a her gün sefer yapmakta olan üç otobüs firması mevcuttur. Bunun yanında Ankara’ya, ulaşım İl’den yapılmaktadır. Deniz yolu ile ulaşım imkânları gelişmemiştir. Köylerimizden bir kaçı Abana-Çatalzeytin karayolu üzerinde bulunduğundan, ulaşımda büyük kolaylık sağlamaktadır. Grup yolumuz olan, Hacıveli-Akçam-Arpalıkbaşı ve Denizbükü-Altıkulaç-Yemeni-Akçam(Ziraatler) yolları 2001 yılı içinde K.H.G.Birliğince asfalt yapılarak bitirilmiştir.

PTT Merkez Müdürlüğü binası 1988 yılında hizmete açılmıştır. Köylerimizin telefon ihtiyacı karşılanmıştır. Otomatik görüşme yapılmaktadır. Ayrıca televizyon kanallarının çoğu seyredilmektedir. Çanak anten yaygınlaşmıştır. İlçemiz Konakören Mahallesi tepesinde Telsim-Turkcell-Aycell olmak üzere 3 adet yansıtıcı ile Televizyon yansıtıcısı bulunmaktadır.

 

KÜLTÜR VE TURİZM

İlçenin Karadeniz’e olan toplam sahil şeridi 11 Km olup, olup, yüzölçümü 33 Km2 dir. İlçenin en yüksek yeri 300 mt. Rakımlıdır. Yüzölçümünün büyük bir ölümü, orman(kestane, çam, meşe)fundalık, çalılık, kayalık meskûn saha şeklindedir. Batısında Ezine ve İlişi, doğusunda Hacıveli ve Kuğu çayları dik yamaçları ve kanyonları geçerek Abana çevresinde denizle buluşurlar. Piknik ve geziler için ideal yerlerdir. Harmasun Mahallesinde yaşlı çınarlar görülmeye değerdir. İlçenin güneyindeki Iğrava ve yukarısındaki Karabalçık mağarası, doğusunda bir zamanlar korsanlara barınaklık yapan Hacıveli koy’u ve Siyelik Kayaları ender doğa güzelliklerindendir.

İlçede Turizm’e büyük önem verilmektedir. Temmuz ayı sonunda düzenlenmekte olan,3 gün süren Deniz şenlikleri çerçevesinde düzenlenen halk konserleri sayesinde çevre il ve ilçelerden halkı İlçemize toplamaktadır. Yazlık pek çok pansiyon mevcuttur. İlçemizde yazlık olarak faaliyet gösteren müzikli çay bahçesi ve cafe açılmaktadır. Konaklama tesisi olara Tatil köyü, Günbatımı, Kuzey yıldızı tatil bungalov tipi tatil evleri, Belediyenin işletmeciliğini yaptığı motel ile Saraçoğlu Motel bulunmaktadır. Hacıveli Konağı yemek ve dinlenme yeri ve manzarası açısından ender yerlerdendir.

 

GEZİLİP GÖRÜLECEK YERLER

Hacıveli ve Kuğu çayları dik yamaçları ve kanyonları Piknik ve geziler için ideal yerlerdir. Harmasun da bulunan tarihi çınar altı, Şehir içinden Hastaneye dik olarak çıkan yürüyüş yolu, Hacıveli Konağı dinlenme yeri ve manzarası açısından ender yerlerdendir.

 

Geniş Bilgi İçin : http://www.abana.gov.tr

 

ÖNEMLİ TELEFONLAR 

 KAYMAKAMLIK  0366 564 10 21
 BELEDİYE  0366 564 33 64
 JANDARMA  0366 564 10 28
 EMNİYET  0366 564 33 58
 PTT  0366 564 14 15
 BEDAŞ  0366 564 22 47
 TELEKOM  0366 575 14 44